Kabelmanagement

Bekabeling in de kantooromgeving fungeert als stroom- en informatievoorziening. Veelal worden kabels en snoeren aangebracht als opstellingen zijn geplaatst en gebruikers aan het werk gaan. Pactechno Facility Services voorziet werkplekken op een veilige, arbotechnisch verantwoorde en esthetische wijze van bekabeling.

Snoeren van telefoon, audio, elektra en hardware worden netjes opgeborgen. Pactechno Facility Services is tijdens de kantoor inrichtingsfase in te zetten, maar ook later, tijdens na de ingebruikname van uw kantoor.

Op grond van de jarenlange praktijkervaring heeft Pactechno Facility Services drie bekabelingscenario’s. De scenario’s zijn modulair complementair. U kan volstaan met de standaard invulling of deze uitbreiden met gemiddeld of desgewenst uitgebreid.