Nieuwe NEN 3140 Norm

Als het goed is heb je de afgelopen maanden het e.e.a. gelezen over de nieuwe keuring NEN 3140 norm. Pactechno kan jou helpen zodat al je elektrische apparaten voldoen aan de keuring, maar wat is het eigenlijk? We gaan het kort voor je uitleggen.

Het is de verantwoordelijkheid van een werkgever in het kader van de ARBO wet om te zorgen dat elektrische apparaten en gereedschappen veilig te gebruiken zijn. Het is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever dat personeel voldoende voorgelicht is om elektrische apparaten en gereedschappen veilig te gebruiken. Iedereen moet op de hoogte zijn van de laatste veiligheidsregels. De ARBO wet heeft alle geldende eisen voor werkgevers in het kader van elektrische veiligheid uitgewerkt in de Norm NEN 3140. Deze norm geeft regels en richtlijnen om kortsluiting of elektrocutie bij gebruik te voorkomen. Als uw bedrijf aan de NEN 3140 normen voldoet, voldoet u automatisch ook aan de ARBO richtlijnen hiervoor.

Belangrijk

  • Het is belangrijk te weten dat het geen opvolger is van de NEN 1010. Een NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties. Een NEN 3140 is een periodieke keuring van alle installaties die worden gebruikt.
  • Feitelijk is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar je moet als bedrijf voldoen aan de Arbowet en daarvoor is een NEN 3140 keuring een mogelijkheid om te voldoen aan elektrische veiligheid. Sleutelwoord bij de NEN 3140 is “periodiek”, hoe vaak een keuring moet worden uitgevoerd komt uit een RI&E uit de NEN 3140.
  • In principe bestaat de NEN 3140 uit drie elementen
  1. Elektrische apparaten moeten veilig te gebruiken zijn
  2. Elektrische gereedschappen idem dito
  3. Medewerkers die de apparaten of gereedschappen gebruiken moeten geïnstrueerd zijn in het kader van veilig gebruik

Voldoet u al aan de NEN 3140 normen of bent u benieuwd hoe wij het volledige proces voor u uit handen kunnen nemen? Schroom niet contact met ons op te nemen. Meer info: Service & Onderhoud